ตัวอย่างงาน CNC ชิ้นส่วนโลหะ


งานผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยเครื่องจักร CNC

 

เพื่อให้การทำโปรเจคต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น ทาง KTM ให้บริการงานผลิตชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ด้วยเครื่อง CNC เช่น ทองเหลือง, ทองแดง, อะลูมิเนียมเกรดต่างๆ, เหล็กเกรดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระการทำงานในสถานศึกษาให้ลดน้อยลง ให้นักศึกษาได้มีเวลาไปเตรียมตัวในงานส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น

 

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ info.ktmps@gmail.com หรือโทร 095.864.8272

 

ตัวอย่างผลงานผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ผลิตตามแบบด้วย CNC ให้กับโปรเจคนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงผลิตให้กับทีมแข่งขันต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย และงานวิจัยต่างๆ 

 

 

 สอบถามรายละเอียด ติดต่อ info.ktmps@gmail.com หรือโทร 095.864.8272

 

 

Visitors: 29,961