โปรเจคนักศึกษา คืออะไร?

 

โปรเจคนักศึกษา คืออะไร?

 

คิดว่าหลายๆ คนเคยผ่านชีวิตการเป็นนักศึกษากันมา ผมเองก็เช่นกัน ทั้งชีวิตการเป็นนักศึกษาอาชีวะ, มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนที่เคยเป็นนักศึกษาต้องผ่านมาด้วยกันทุกคน คือ ช่วงเวลาของการทำโปรเจคจบ ซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด และทุกข์ระทมที่สุดในชีวิตการศึกษาเลยก็ว่าได้ และเจ้าโปรเจคจบนี้ ก็มักจะเลือกมาอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการศึกษา อันเป็นช่วงเวลาที่มักไม่ค่อยมีเรียนแล้วเสียด้วย

 

โครงงานนักศึกษา หรือโปรเจคนักศึกษา หรือโปรเจคจบก็แล้วแต่จะเรียก คือ หัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ (หรืออจารย์สนใจแต่นักศึกษาไม่สนใจแต่ต้องสนใจ) เลือกมาศึกษา โดยตั้งสมมติฐาน ทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผล จนนำมาสู่การพัฒนาในรูปแบบที่เป็น software หรือ hardware ที่ให้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริง โดยกระบวนการทำโครงงานหรือโปรเจคทั้งหมดนี้ นักศึกษาต้องใช้องค์ความรู้ของวิชาต่างๆ ที่ร่ำเรียนมาตลอดทั้ง 2-4 ปี (แล้วแต่หลักสูตร) มาใช้ควบคู่ในการศึกษาโครงงานนั้นๆ ก่อนจะทำรูปเล่มและนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป ทำงาน CNC โปรเจคจบ 

 

เนื่องด้วยโปรเจคจบหรือโครงงานบางตัว จำเป็นต้องมี hardware ต้นแบบเพื่อการทดลอง เช่น งาน CNC อะลูมิเนียม งาน CNC พลาสติก งาน CNC เหล็ก งานกลึง CNC ก็ต้องใช้เครื่อง CNC Milling หรือ CNC Lathe ในการทำงาน หากใครที่เป็นนักศึกษาในสายวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ก็ง่ายหน่อย เพราะสามารถเข้าช็อบไปทำงานเองได้ สำหรับนักศึกษาที่อยู่สายงานนอกเหนือจากนี้ และทำโปรเจคแนว software แต่ต้องมี hardware มาใช้ในโครงงานด้วย ก็มักจะติดปัญหาเพราะไม่รู้ว่าจะทำเองได้ยังไง สุดท้ายก็ต้องหาโรงงาน หรือผู้ผลิตที่รับทำงานตามแบบ ตามตัวอย่าง มาช่วยจัดทำให้ และเกือบทั้งหมดมักจะพบปัญหาว่า โรงงานเขาไม่ค่อยรับงานนักศึกษา เพราะงานนักศึกษาไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงบ่อย รถลากพาเลท แฮนด์ลิฟท์ nakano ทำงาน CNC นักศึกษา

 

ในฐานะที่ตนเองเคยผ่านชีวิตนักศึกษามาแล้ว (หลายสิบปี) มีเพื่อนๆ ที่จบมาพร้อมกันเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมากมาย ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เรื่อยๆ รวมถึงครั้งหนึ่งเคยทำงานในบริษัทเอกชนที่จำเป็นต้องรับนักศึกษามาฝึกงาน อยากจะบอกว่า นักศึกษาเป็นกลุ่มบุคลากรที่สำคัญของเป็นเทศชาติ เราควรให้การสนับสนุนการศึกษาพัฒนาของเขาเหล่านั้น (ในทางที่ถูก) เพราะในอนาคตพวกเขาจะต้องเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเรา เป็นกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อน new economy ของเราในอนาคต (และครั้งหนึ่ง ผมเองก็เคยประสบปัญหาแบบเดียวกับที่พวกเขากำลังเจอ)

 

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงค่อนข้างให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำโครงงานนักศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมๆ กับการเติบโตของพวกเขาต่อไป

 

 

บทความของเรา

Visitors: 29,960