ตัวอย่างงาน CNC พลาสติก

 

งานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกด้วยเครื่องจักร CNC

 

นอกจากการผลิตชิ้นส่วนโลหะด้วยเครื่องจักร CNC แล้ว ทาง KTM ยังให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมประเภทต่างๆ ด้วยเครื่องจักร CNC อีกด้วย ตัวอย่างงานพลาสติกวิศวกรรมที่รับผลิต ได้แก่ ไนลอน-Nylon, ซุปเปอร์ลีน-Superlene, POM, PE, ABS, เทฟล่อน-Teflon, PEEK เป็นต้น เพื่อให้การทำโปรเจคต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น แบ่งเบาภาระการทำงานในสถานศึกษาให้ลดน้อยลง ให้นักศึกษาได้มีเวลาไปเตรียมตัวในงานส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น

 

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ info.ktmps@gmail.com หรือโทร 095.864.8272

 

ตัวอย่างผลงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตตามแบบด้วย CNC ให้กับโปรเจคนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงผลิตให้กับทีมแข่งขันต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย และงานวิจัยต่างๆ

 

 

 

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ info.ktmps@gmail.com หรือโทร 095.864.8272

 

 

Visitors: 29,960