ตัวอย่างงานกลึง CNC


งานกลึงชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC

 

KTM ให้บริการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่างๆ หรือชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมประเภทต่างๆ ด้วยเครื่องกลึง CNC เพื่อให้การทำโปรเจคต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น แบ่งเบาภาระการทำงานในสถานศึกษาให้ลดน้อยลง ให้นักศึกษาได้มีเวลาไปเตรียมตัวในงานส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น

 

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ info.ktmps@gmail.com หรือโทร 095.864.8272

 

ตัวอย่างผลงานกลึงชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกด้วย CNC ให้กับโปรเจคนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงผลิตให้กับทีมแข่งขันต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย และงานวิจัยต่างๆ

 

 

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ info.ktmps@gmail.com หรือโทร 095.864.8272


 

Visitors: 29,961