ตัวอย่างงานตัดเลเซอร์ งานตัดพับ


งานผลิตงานตัดเลเซอร์ งานตัดพับเชื่อม

 

การทำโปรเจคต่างๆ ของนักศึกษา นอกจากการผลิตชิ้นงานต่างๆ ด้วยเครื่องจักร CNC แล้ว ยังมีงานอีกประเภทที่ต้องอาศัยการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยการตัดเลเซอร์ การตัดพับ การเชื่อมต่างๆ อีกด้วย เป็นไปได้อย่างราบรื่น ทาง KTM จึงให้บริการงานประเภทนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานเหล็ก งานสแตนเลส งานอะลูมิเนียม ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระการทำงานในสถานศึกษาให้ลดน้อยลง ให้นักศึกษาได้มีเวลาไปเตรียมตัวในงานส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น

 

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ info.ktmps@gmail.com หรือโทร 095.864.8272

 

ตัวอย่างผลงานตัดเลเซอร์ งานพับ เชื่มประกอบ ให้กับโปรเจคนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงผลิตให้กับทีมแข่งขันต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย และงานวิจัยต่างๆ 

 

 

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ info.ktmps@gmail.com หรือโทร 095.864.8272

 

 

Visitors: 29,961