การประยุกต์ใช้พลาสติกวิศวกรรมในงานวิจัยต่างๆ

 

การประยุกต์ใช้พลาสติกวิศวกรรมในงานวิจัยต่างๆ

 

ในงานวิจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทางรังสีวิทยา งานวิจัยทางการแพทย์ งานวิจัยด้านนิวเคลียร์ และอื่นๆ บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหุ่นจำลอง โมเดลต่างๆ ล้วนผลิตมาจากพลาสติกวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็น PE, PVC, Nylon, POM และอื่นๆ ซึ่งสาเหตุที่พลาสติกวิศวกรรมเป็นวัสดุตัวเลือกอันดับแรกๆ ในการเลือกมาทำอุปกรณ์ในงานวิจัยนั้น เป็นเพราะคุณสมบัติที่ไม่ได้เป็นโลหะ ไม่มีผลต่อการทดลองด้านรังสีต่างๆ ไม่มีผลต่อสนามแม่เหล็ก อีกทั้งคุณสมบัติของพลาสติกวิศวกรรมคือ สามารถขึ้นรูปด้วย CNC พลาสติกได้ง่าย ขึ้นรูปได้หลากหลาย มีคุณสมบัติความหนาแน่น (Density) ให้เลือกมากมาย และยังสามารถต่อยอดพัฒนาไปเป็นการผลิตชิ้นงานโลหะ เช่น งาน CNC เหล็ก, CNC อะลูมิเนียม หรือโลหะอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต

 

ผู้ทำงานวิจัยหรือพัฒนางานวิจัยต่างๆ สามารถปรึกษาถึงการประยุกต์ใช้พลาสติกวิศวกรรมกับโรงงานผู้รับผลิตงานตามแบบ หรือโรงงานที่รับทำงานโปรเจค ไม่ว่าจะเป็นโปรเจคนักศึกษา หรือโปรเจคงานวิจัยได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องในการพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นงานให้ได้ตรงตามความต้องการ เพื่อผลในการทดลองวิจัยที่ถูกต้องต่อไป

 

 

บทความของเรา

Visitors: 29,961